Un o'n prosiectau


Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg

Gwefan i hyrwyddo un o'r cantorion mwyaf disglair Cymru, gydag enw da yng Nghymru a ledled y byd. Mae e wedi ennill nifer o gystadlaethau, yn bennaf Ruban Glas yr Eisteddfod Genedlaethol 2006. Oherwydd tyfiant yn ei boblogrwydd roedd ganddo angen gwefan i hysbysebu ei gyngherddau ac i werthu ei CD cyntaf - Nodau Aur Fy Nghân. Mae'r safle yn cynnwys enghreifftiau MP3 o ychydig o ganeuon sydd ar y CD.
Gwefan gwbl ddwyieithog yw e, gan gynnwys data-bas pytiau newyddion a digwyddiadau.

Nodweddion technegol: Datblygwyd y wefan gyda PHP a data-bas MySQL er mwyn greu'r offer rheoli cynnwys syml mae Aled yn defnyddio i newid cynnwys y wefan ei hunan. Mae e-fasnach yn defnyddio Paypal.

Partneriad datblygu:Prosiect ar y cyd gyda mach2media yw hwn.

Dyddiad fyw: Tachwedd 2006
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?