Un o'n prosiectau


Capel y Garn, Bow Street

Gwefan i hysbysebu manylion gweithgareddau i aelodau'r capel a'r gymuned leol, ac i weithio fel dolen i gyn-aelodau tu hwnt i'r ardal.

Nodweddion arbennig:Roeddsystem rheoli cynnwys syml yn hanfodol, oherwydd aelodau'r capel sy'n gyfrifol am ysgrifennu a golgu'r cynnwys. Ar wahan i dudalen sy'n cynnig crynodeb yn Saesneg, gwefan uniaith Cymraeg yw hwn, sy'n adlewyrchu prif iaith y capel.

Nodweddion technegol:Mae'r wefan yn defnyddio PHP a MySQL.

Partneriaid datblygu: Gwefan wedi'i ddylunio, adeiladu a hostio gan Technoleg Taliesin.
Dyddiad fyw: Mehefin 2005
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?