Un o'n prosiectau


Cymru-Ohio - Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Amcan y prosiect hwn, ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yw darparu llyfrgell ddigidol o hanes y Cymry yn Ohio. Ariannwyd y prosiect drwy grant hael gan Evan ac Elizabeth Davies o Oak Hill, Ohio.

Mae'r wefan yn gwbl ddwyieithog, ac yn cynnwys tua 150 tudalen (75,000 o eiriau) yr un yn y ddwy iaith, a hefyd ffeiliau sain a fideo a 5000 o ddelweddau o ddogfennau wedi'u digideiddio, rhai ohonynt gydag adysgrifau a chyfieithiadau hefyd.

Ymestynnwyd ein hoffer rheoli cynnwys i ychwanegu opsiynau newydd er mwyn i swyddog y prosiect ychwanegu a golygu cynnwys y wefan ei hunan.

Nodweddion technegol: Mae'r prif wefan yn defnyddio offer rheoli cynnwys yn PHP a MySQL.

Partneriad datblygu: Prosiect ar y cyd gyda mach2media oedd hwn.
Dyddiad fyw: Ebrill 2007
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?