Un o'n prosiectau


Gwasg preifat yw Gwasg Gregynog sy'n cynhyrchu llyfrau a phrintiau cain gan ddefnyddio technegau ac offer traddodiadol. Mae'r wefan yn gynnwys siop arlein a chatalog llawn o'u llyfrau a phrintiau, gan gynnwys nifer fawr o ddelweddau. Gwefan ddwyieithog.

[high:Nodweddion technegol:PHP a MySQL, gydag offer rheoli cynnwys sy'n caniatau i'r cleient golygu a ychwanegu at y safel eu hunain.

Partneriad datblygu: Datblygwyd y wefan ar y cyd gyda mach2media
Dyddiad fyw: Gorffennaf 2009
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?