Un o'n prosiectau


Alawon - Cymdeithas Canu Gwerin Cymru

Gwefan i hysbysebut'r Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru, a sefydlwyd ym 1906 er mwyn casglu, diogelu, dehongli a chyflwyno caneuon gwerin Cymru, cyhoeddi enghreifftiau ohonynt a hybu ymchwil i’w cefndir llenyddol a cherddorol, yn ogystal â meithrin diddordeb mewn canu gwerin a llên gwerin yn gyffredinol.

Mae'r gwefan yn ddwy-ieithog.

Nodweddion technegol:PHP a MySQL. Mae'r wefan yn defnyddio offer rheoli cynnwys Technoleg Taliesin er mwyn caniatáu i'r cleient ddiweddaru'r safle eu hunain. Mae'r safle yn cynnwys swyddogaethau newyddion a digwyddiadau, ac y mae cynllun i gychwyn ar brosiect i greu archif ddigidol ar-lein o Gylchgronau'r Gymdeithas yn y dyfodol agos.

Partneriaid datblygu: Safel wedi'i dylunio, adeiladu ac hostio gan Technoleg Taliesin Cyf.
Gwefan fyw

Prosiectau eraill yng nghategori Cymdeithasau a Sefydliadau: Cymdeithas Cyfraith Hywel      Cymdeithas Cymru-Ariannin      Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru      Cymdeithas Hanes Teuluoedd Ceredigion      Cymdeithas Hanes Teuluol Dyfed      Cymdeithas Treftadaeth Capeli     

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?