Un o'n prosiectau


Gail Barlow - Athrawes Techneg Alexander

Mae Gail yn athrawes brofiadol Techneg Alexander, sy'n darparu dosbarthiadau yn, ac o gwmpas, Richmond, Swydd Efrog. Roedd angen arni wefan i hysbysebu ei gwaith ac atynnu cwsmeriaid newydd drwy ddarparu gwybodaeth ar Dechneg Alexander ai'i gwaith. Mae'r safle yn esbonio buddion ei gwaith drwy dystiolaeth fanwl gan dros 100 o'i myfyrwyr.

Partneriaid datblygu:
Dyddiad fyw: Ebrill 2007
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?