Un o'n prosiectau


Prosiect GATE

Prosiect Ewropeaidd yw GATE, wedi'i ariannu gan Interreg III, dan arweinyddiaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae'r prosiect yn edrych ar sut i gynyddu defnydd coed ar gyfer adeiladu, sut i greu marchnadoedd newydd ac ychwanegu at werth coed. Prif nod y wefan yw bod yn sianel cyfathrebu rhwng y pum partner, yng Nghymru, Thuringen (Almaen), Pomorskie (Gwlad Pwyl), Estonia a Slofenia.

Nodweddion technegol:Mae rhai elfen o'r wefan ar gael mewn pum iaith, gan gynnwys Almaeneg, Pwleg a Slovak. Mae'r safle hefyd yn cynnwys cronfa ddata chwiliadwy o stakeholders.

Partneriad datblygu:Datblygwyd y prosiect drwy gydweithio รข Taliesin Communications, arbenigwyr farchnata a PR. Dylunio ac adeiladu gan Technoleg Taliesin.
Dyddiad fyw: Mawrth 2008
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?