Un o'n prosiectau


Archifdy Sir Ceredigion

Gwefan i'r Archifdy brysur hwn, wedi'i leoli yn Aberystwyth.

Nodweddion arbennig:Roedd angen i'r wefan gynnwys fersiwn ar-lein chwiliadwy o gatalog yr Archif. Mae'r catalog yn cynnwys rhyw 3,000 tudalen teipiedig sy'n rhestru cynnwys y casgliadau. Cyflawnwyd hyn drwy sganio'r dogfennau a defnyddio rhaglen OCR. Wedyn crëwyd rhaglen i newid ffurf y tudalennau a chreu system chwilio ar gyfer anghenion neilltuol yr Archif.

Lansiwyd y wefan yn wreiddiol yn 2005, ac wedyn ailddatblygu ac ymestyn yn 2009. Bellach mae'r archifyddion all adnewyddu'r wefan ar unwaith i adlewyrchu caffaeliaid newydd. Hefyd, mae modd i'r staff greu tudalennau ychwanegol ar bynciau benodol.

Nodweddion technegol: Bu'r system rheoli cynnwys gwreiddiol yn defnyddio PHP and XML/XSLT i greu tudalennau HTML tra bod y system chwilio yn defnyddio Perl a PHP. Mae'r fersiwn newydd wedi cael ei symleiddio i ddefnyddio PHP a MySQL. Mae'r wefan yn defnyddio offer rheoli cynnwys Technoleg Taliesin er mwyn caniatáu i'r cleient ddiweddaru'r safle eu hunain


Dyddiad fyw: Gorffennaf 2005
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?