Un o'n prosiectau


Amgueddfa Castell a Chatrodol, Trefynwy

Gwefan gwbl ddywieithog i hyrwyddo'r Amgueddfa Castell a Chatrodol, Trefynwy. Cedwir yma gofnodion (Milisia) Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy. Ffurfiwyd y Gatrawd yn yr unfed ganrif ar bymtheg, ond mae'r cofnodion yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1786 a 1991. Milisia lleol oedd y Gatrawd yn wreiddiol ac mae bellach yn rhan o'r Fyddin Diriogaethol.

Nodweddion technegol: PHP a MySQL. Mae'r wefan yn defnyddio offer rheoli cynnwys Technoleg Taliesin er mwyn caniatáu i'r cleient ddiweddaru'r safle eu hunain. Mae'r safle yn cynnwys gan gynnwys gronfa ddata chwiliadwy o'r cofrestrau ymrestriad ac hefyd cronfa ddata chwiliadwy o gofrestrau a gynhelir mewn mannau eraill.

Parneriaid datblygu: Gwefan wedi'i ddylunio, adeiladu a hostio gan Technoleg Taliesin Cyf.


Dyddiad fyw: Gorffennaf 2008
Gwefan fyw

Prosiectau eraill yng nghategori Databasau:           Ivor John Powell      Aled Wyn Davies - Y Tenor Cymraeg      Archifdy Sir Ceredigion      Canolfan Organic Cymru      Cymdeithas Cyfraith Hywel      Cymdeithas Hanes Teuluol Dyfed      Cymru Fynachaidd      Honno - Gwasg Menywod Cymru      LLeisiau o lawr y ffatri      New Welsh Review      Prosiect GATE      Prosiect Impact      Yoga i Bawb      Ysbryd y Mwynwyr     

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?