Un o'n prosiectau


Honno - Gwasg Menywod Cymru

Gwefan gwbl ddwyieithog i'r cwmni cyhoeddi hirsefydlog hon. Yn bennaf, mae Honno yn cyhoeddi llyfrau newydd gan awduron benywaidd o Gymru, a hefyd ailgyhoeddi hen weithiau gan fenywod o Gymru.

Bwriad y wefan newydd oedd greu gwefan atyniadol sy'n cynnig llawer mwy o wybodaeth am y llyfrau nag oedd ar gael o'r blaen, gan gynnwys adolygiadau a dyfyniadau o'r llyfrau, bywgraffiaeth yr awduron a manylion gwaith y wasg.

Bu rhaid i'r wefan cynnig gwasanaeth e-fasnach llawn, ac mae'n cynnwys data-bas pytiau newyddion a digwyddiadau, ac opsiwn i danysgrifio/dad-danysgifio i restr e-gylchlythr.

Rhoddwyd golwg newydd, ffres a chyleusterau ychwanegol i'r wefan ar gychwyn 2010.

Nodweddion technegol:Datblygwyd y wefan gyda PHP a data-bas MySQL er mwyn greu'r offer rheoli cynnwys syml mae staff Honno yn defnyddio i newid cynnwys y wefan ei hunan. Mae e-fasnach yn defnyddio Paypal.

Partneriad datblygu:
Prosiect ar y cyd gyda mach2media yw hwn.
Dyddiad fyw: Mehefin 2006
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?