Un o'n prosiectau


Woodfuel Wales

Gwefan i ddarparu gwybodaeth ar ddefnydd o goed fel tanwydd naill ai gartref neu mewn busnes. Mae'n cynnwys gwybodaeth gyffredinol ar gyfer darpar-ddefnyddwyr ac ystod eang o wybodaeth dechnegol gefndirol.

Ariannwyd y safle gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Adeiladwyd y safle we yn wreiddiol yn 2006. Yn 2009 fe gafodd dyluniad newydd ac yn 2012, cafodd y safle ei hail-ddylunio yn llwyr a'i ailadeiladu gan ddefnyddio fersiynau diweddaraf yr offer rheoli cynnwys, gyda opsiynau ychwanegol, yn cynnwys cronfa ddata chwiliadwy o gyflenwyr, ardal aelodau, dyddiaduron newyddion a digwyddiadau, a chysylltiadau trydar a facebook.

Nodweddion technegol: Mae'r wefan yn defnyddio PHP a MySQL er mwyn darparu'r system rheoli cynnwys. Ar y cychwyn roedd 60 tudalen ar y wefan, ac mae modd i'r perchnogion ychwanegu tudalennau ychwanegol eu hunain.

Mae'r wefan hefyd yn cynnwys databas o ddarparwyr tanwydd coed a gwasanaethau perthnasol. Fe all defnyddwyr chilio'r databas ar sail côd post a dangos y canlyniadau ar Google Maps.

Partneriad datblygu: Prosiect ar y cyd gyda mach2media oedd hwn.

Dyddiad fyw: Medi 2006
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?