Un o'n prosiectau


Cymdeithas Hanes Teuluol Dyfed

Gwefan ar gyfer Cymdeithas Hanes Teulu hwn, sydd yn hir-sefydlu ac s'yn bodoli i wasanaethu y rheiny sydd â diddordeb mewn achyddiaeth, herodraeth, hanes teuluol neu hanes lleol mewn tair sir yng Nghymru - Sir Aberteifi (Ceredigion), Sir Gaerfyrddin (Sir Gaerfyrddin) a Sir Benfro (Sir Benfro).

Mae gan y Gymdeithas canghennau lleol yn Llanymddyfri, Hwlffordd, Aberteifi, Llanelli, Caerfyrddin ac adran o fewn y Gangen Llundain y Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru, yn ogystal â aelodaeth cynyddol gan ddefnyddwyr y Rhyngrwyd.

[Nodweddion technegol:] Mae'r safle yn ymgorffori system a chyfleusterau i aelodau i ymuno a thalu tanysgrifiadau ar-lein, ac hefyd i ddiweddaru eu manylion eu hunain trwy system gweinyddu aelodaeth ar-lein diogel. Mae hefyd yn cynnwys siop ar-lein.

Partneriaid datblygu: Gwefan wedi'i ddylunio a'i adeiladu gan Technoleg Taliesin Cyf.
Dyddiad fyw: Mawrth 2012
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?