Un o'n prosiectau


Ysbryd y Mwynwyr

Mae Ysbryd y Mwynwyr yn brosiect adfywio cymunedol sy'n bwriadu creu hunaniaeth ar gyfer gogledd Ceredigion ar sail thema treftadaeth mwyngloddio metel. Prif ffocws y prosiect fydd agweddau dynol, cymdeithasol a chymunedol y diwylliant mwyngloddio.

Mae'r wefan yn rhan allweddol y prosiect. Mae'n cynnig manylion am grantiau sydd ar gael i grwpiau lleol a hefyd gwybodaeth i'r cyhoedd.

Datblygwyd y prosiect mewn dwy ran. Yn gyntaf, crëwyd gwefan syml 6 tudalen i hysbysebu bodolaeth y prosiect a manylion y grantiau. Wedyn datblygwyd y brif wefan, sy'n hysbysebu'r ardal i gynulleidfa ehangach, ac yn cynnwys gwybodaeth ar hanes yr ardal, pethau i'w gweld ac i'w gwneud ayyb.

Mae Cyngor Ceredigion yn rhedeg y prosiect gyda nawdd yr E.U.

Nodweddion technegol:Gwefan gwbl ddwyieithog yw e. Fe all y swyddog prosiect newid/ychwanegu cynnwys y wefan ei hunan - testun, delweddau a ffeiliau PDF. Datblygwyd y wefan gyda PHP, CSS a data-bas MySQL. Datblygwyd cartwn animeiddiedig yn 'Shockwave' i ddangos hanes mwyngloddio yn yr ardal.

Partneriaid datblygu: Prosiect ar y cyd gyda mach2media yw hwn.


Dyddiad fyw: Mehefin 2006
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Artistiaid a Cherddorion      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?