Un o'n prosiectau


Robin Huw Bowen, Telynor

Gwefan i hysbysebu Robin Huw Bowen, telynor byd-enwog y delyn teires. Mae Robin wedi cael dylanwad mawr ar fyd cerddoriaeth gwerin Gymreig a'r delyn. Ers 1983 mae Robin wedi hybu achos y delyn teires ledled y byd, ac wedi teithio i lawer o wledydd, gan gyflwyno cerddoriaeth Gymreig i filoedd o bobl drwy'r byd.

Nodweddion technegol: PHP a MySQL. Mae'r wefan yn defnyddio offer rheoli cynnwys Technoleg Taliesin er mwyn caniatáu i'r cleient ddiweddaru'r safle eu hunain. Mae'r wefan wedi cael ei ddiweddaru, mewn tair iaith (Gymraeg, Saesneg ac Almaeneg) ac y mae'n cynnwys gwybodaeth eang am waith Robin, dysgyddiaeth, samplau sain o'i recordiau, dyddiadur o gyngherddau, adolygiadau a deunydd i'r wasg.

[uchel: Partneriaid datblygu:] Gwefan wedi'i dylunio, ei ddatblygu a'i hostio gan Technoleg Taliesin Cyf.
Dyddiad fyw: Awst 2013
Gwefan fyw

Categoriau prosiect eraill: Archifdai a Llyfrgelloedd      Busnesau      Cymuned a Iaith      Hanes a Threftadaeth      Llenyddol a Chyhoeddi      Crefyddol      Cymdeithasau a Sefydliadau      Twristiaeth ac Amgylchedd      Dwyieithog      E-masnach      Databasau     
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?