Proffil


Mae Technoleg Taliesin yn cynnig gwasanaeth llawn o ddylunio a hostio gwefannau, gan datblygu gwefannau o ansawdd uchel, yn seiliedig ar eich anghenion penodol ac wedi'u targedu i ddiwallu union anghenion eich busnes.

Rydym yn arbenigo yn enwedig mewn gwefannau dwyieithog (yn bennaf Cymraeg / Saesneg, er ein bod wedi adeiladu safleoedd mewn Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg), sy'n cynnwys Offer Rheoli Cynnwys sy'n caniatáu i berchennog y safle i gynnal rhwydd ac yn diweddaru eu gwefan eu hunain.

Yn dibynnu ar eich anghenion, gallwn adeiladu unrhywbeth i chi, o safle gwybodaeth syml gyda ychydig o dudalennau i safle e-fasnachu llawn gyda channoedd o dudalennau.

Nid ydym yn gweld adeiladu gwefan fel swydd unwaith ac am byth yr ydym newydd gerdded i ffwrdd oddi pan gaiff ei orffen, ond fel y cam cyntaf o berthynas barhaus rhwng chi a ni. Wrth i'ch busnes ddatblygu a newid, felly dylai eich gwefan yn newid i adlewyrchu hynny, ac yr ydym yn awyddus i fod yn rhan o'r datblygiad hwnnw.

Cwrdd â'r Tîm
Darllen y blog Darllen y blog
Beth yw'r delwedd yn y cefndir?